Ledarseminarier

En viktig del av Region 2050 är Ledarseminarierna, som fungerar som framsynsprocessens thinktank. Där lyfter vi samtalet till en strategisk nivå: Vilka regionala resurser blir betydelsefulla i morgon? Hur förbereder vi för förändringar som vi ännu inte känner till? Tillsammans med internationella framtidstänkare för vi ett samtal om framsyn som ett strategiskt ledarverktyg.

Kalendarium:
Ledarseminarium 4: 23 november
Reglabs årskonferens: 14-15 mars 2018