Regionala resultat

Att fokusera på resultat har blivit allt viktigare inom den regionala tillväxtpolitiken. Det finns ett behov av att byta erfarenheter och att lära mer om uppföljning, utvärdering och lärande.

Nu har Tillväxtverket fått i uppdrag av regeringen att bidra till ökat resultatfokus i uppföljningen av anslag 1:1. I samband med det vill Tillväxtverket fördjupa dialogen med regionerna om hur uppföljning, utvärdering och resultat kan utvecklas. Därför gör vi under 2017 om Utvärderingsnätverket till ett lärprojekt. Du hittar inbjudan till lärprojektet här.

Deltagarlista

Välkommen att kontakta Marcus Wåhlsted eller Sunny Sandström om du har frågor eller funderingar.

Lästips
Här samlar vi lästips i lärprojektet Regionala resultat.
Programteori och verksamhetslogik, ESV