Kompetensförsörjningsdagarna

Kompetensförsörjningsdagarna är en kollegial mötesplats för ansvariga för de regionala kompetensplattformarna, berörda myndigheter, Näringsdepartementet m fl. Nätverket träffas ett par gånger per år för erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning. Nätverkets syfte är att:

  • Vara en mötesplats för ny kunskap om regionalt arbete med kompetensförsörjning.
  • Förbättra kvaliteten och samarbetet i det nationell och regionala uppdraget med kompetensförsörjning.
  • Skapa erfarenhetsutbyte och lärande mellan regionala aktörer och mellan nationella/regionala aktörer

Reglab arrangerar Kompetensförsörjningsdagarna i samarbete med SKL, Tillväxtverket, Näringsdepartementet och Arbetsförmedlingen.