Industrins förnyelse

Hur ska vi förstå strukturomvandlingen och vilka är dess drivkrafter?
Reglab bjuder in till lärprojektet Industrins förnyelse – att förstå strukturomvandlingen där vi ska fördjupa kunskapen om strukturomvandlingens mekanismer i ett regionalt perspektiv, med ett särskilt fokus på tillverkningsindustrin och på statistik som kan hjälpa oss att följa förnyelsen.

Obs! Nu är Svenska ESF-rådets utlysning med inriktning Industrins omställning öppen för ansökningar. Utlysningen stänger den 12:e september 2019.

Lärprojektet Industrins förnyelse träffas fem gånger under 2019:

  • 23-24 april. Tema: Industrins omvandling.
  • 13 juni. Tema: Näringslivets internationalisering.
  • 16 sep. Tema: Digitalisering och automatisering.
  • 19 nov. Tema: Kompetensförsörjning.
  • (Datum kommer) Tema: Statistik och analys.

Ledare för lärprojektet är Anders Axelsson, Region Skåne och Peter Möller, Region Dalarna (innehåll), och Emma Andersson (processledning).

Läs inbjudan i sin helhet här: Inbjudan Industrins förnyelse