Industrins förnyelse

Hur ska vi förstå strukturomvandlingen och vilka är dess drivkrafter?
Reglabs lärprojekt Industrins förnyelse – att förstå strukturomvandlingen har fördjupat kunskapen om strukturomvandlingens mekanismer i ett regionalt perspektiv, med särskilt fokus på tillverkningsindustrin och på statistik som kan hjälpa oss att följa förnyelsen.
Diskussioner pågår om en eventuell fortsättning på lärprojektet under 2020.

Lärprojektet Industrins förnyelse har träffats fyra gånger under 2019:

  • 23-24 april. Tema: Industrins omvandling.
  • 13 juni. Tema: Näringslivets internationalisering.
  • 16 sep. Tema: Digitalisering och automatisering.
  • 19 nov. Tema: Kompetensförsörjning.

Ledare för lärprojektet har varit Anders Axelsson, Region Skåne och Peter Möller, Region Dalarna (innehåll), och Emma Andersson (processledning).

Läs inbjudan i sin helhet här: Inbjudan Industrins förnyelse