Hållbarhetsnätverket

Världens länder har gemensamt enats om den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling någonsin. En omställning till hållbar utveckling är både nödvändig och möjlig, men tiden är kort.

Sveriges regioner har en viktig roll att spela i omställningen till ett hållbart samhälle. Därför har Reglab startat Hållbarhetsnätverket för att byta erfarenheter, lära av varandra och hjälpas åt.
Hållbarhetsnätverket utgår från en helhetssyn på hållbarhetsarbetet och  vill bidra till ökat lärande om vad hållbart regionalt utvecklingsarbete innebär i praktiken.

Inbjudan Hållbarhetsnätverket 2019.