Hållbarhetsnätverket

Världens länder har gemensamt enats om den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling någonsin. Och det är bråttom nu. En omställning till hållbar utveckling är både nödvändig och möjlig, men tiden är kort. Aldrig har behovet varit större av att alla aktörer bidrar. Sveriges regioner har en mycket viktig roll att spela i omställningen till ett hållbart samhälle och behovet är stort av att utbyta erfarenheter, lära av varandra och hjälpas åt.

Reglab bjuder därför in till Hållbarhetsnätverket där ambitionen är att utgå från en helhetssyn på hållbarhetsarbetet och bidra till ökat lärande om vad hållbart regionalt utvecklingsarbete innebär i praktiken.

Exempel på frågeställningar för nätverket:

  • Hur skaffa en bra bild av nuläget och av utvecklingen över tid?
  • Vilken roll kan och bör regionalt utvecklingsansvarig ha i regionens samlade arbete för en mer hållbar samhällsutveckling?
  • Hur arbeta externt, i samverkan med andra, hur arbeta internt?
  • Hur arbetar för att hållbarhetsintegrera centrala strategier såsom tex RUS?
  • Vilka verktyg kan användas för att styra den egna och samarbetspartners verksamheter i en mer hållbar riktning?
  • Hur stimulera en förflyttning från goda exempel till den förändring vi vill se?

Mer om nätverkets innehåll och inbjudan hittar du här: Inbjudan Hållbarhetsnätverket 2019.

En ny inbjudan skickas ut till träff 1 den första september efter organisationens anmälan till nätverket stängts.