Framsynsgruppen

Nästan 100 personer från Reglabs medlemmar träffas i workshopar en gång per termin i Framsynsgruppen. Framsynsprocessen Region 2050 kan beskrivas som en gemensam resa till framtiden, och tillbaka till respektive region.

Vi startar med ett brett samhällsperspektiv, nationellt och internationellt, men landar i Sverige – i den regionala vardagen. Vi börjar brett med omvärldsscanning och scenarier 2017, och riktar in samtalet mot den regionala praktiken under 2018.

Kalendarium:
Fördjupning Storytelling: 27 februari
Reglabs årskonferens: 14-15 mars 2018
Workshop 3: 29-31 maj 2018
Workshop 4: 23-25 oktober 2018

Masterclass 11 dec: Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, KTH, om Antropocen och människans tidsålder

Framsynsgruppen deltagarlista brutto