Digital verksamhetsutveckling

Digitaliseringen är en av de faktorer som skapar störst förändring i dagens samhälle. Nu bjuder Reglab in till lärprojektet Digital verksamhetsutveckling där vi ser närmare på verksamhetsutveckling genom digitalisering.

Med hjälp av trender och innovationer ska vi utforska och lära mer om hur den digitala dimensionen påverkar allt regionalt utvecklingsarbete. Vi återvänder också till de regionala digitala agendorna och ställer frågorna: Var står vi nu? Och hur bör nästa generation digitala agendor se ut?

Syfte. Målet är att öka kunskapen om digitaliseringstrender och innovationer, samt ge plats för erfarenhetsutbyte och laborationer.

Målgrupp är både sakområdesansvariga och förändringsledare, kanske även regionala samarbetspartner. Den digitala dimensionen påverkar alla områden inom regional utveckling, därför vänder sig lärprojektet till en blandad målgrupp.

Ledare för lärprojektet är Sunny Sandström, Region Kronoberg, och Max Valentin, Fabel kommunikation.

 

 • 22-23 februari 2018. Workshop 1: Vad är digital verksamhetsutveckling?
  Lunch-lunch i Stockholm.
 • 12 april. Workshop 2: Vem gör vi det för?
  Heldag, Göteborg.
 • 19 juni. Workshop 3: Hur leda och finansiera?
  Heldag, Stockholm.
 • 18-19 september. Workshop 4: Hur ser nästa generation digitala agendor ut?
  Lunch-lunch, Malmö.

Läs mer om innehåll och program i inbjudan.

Ytterligare upplysningar: Sunny Sandström och Anton Ternström, Reglab