BRP+

BRP+ är ett mätsystem som visar hur den regionala livskvaliteten utvecklas, både här och nu, och på lång sikt.  BRP+ är utvecklat av Reglabs medlemmar tillsammans med analytiker och experter från olika myndigheter och testas nu i landets regioner. 

Under 2019-20 gör Reglab en tvåårig satsning för att utveckla systemet – ägarskap, teknisk förvaltning, utveckling av framtidskapitalen för hållbarhet över tid samt subjektiva mått för livskvalitet här och nu. 

Läs mer om den pågående och planerade utvecklingen av BRP+ här:
Ny fart i BRP+
BRP+ projektplan 2019-2020

BRP+ En översyn av hållbarhet över tid, 2020

För en första visualisering av systemet BRP+, gå till: www.brpplus.se.
Mer information finns också hos Tillväxtverket.

Använd gärna denna ppt-presentation när du informerar om BRP+. Här finns också ett pratmanus till bilderna som du kan komplettera med regionala inspel.

Nätverksmötet i BRP+ den 7 maj 2020 hittar du här.

Ny rapport
I den här rapporten finns en samlad beskrivning av hela systemet för långsiktig livskvalitet: teman, aspekter och indikatorer. Detta är  en uppdaterad version, som innehåller de förändringar som gjorts i mätsystemet sedan starten.