BRP+

BRP+ är ett mätsystem för livskvalitet på regional nivå, som visar på den långsiktiga utvecklingen för regionala resurser – både ekonomiskt, socialt kapital, humankapital och naturresurser. BRP+ har växt fram i ett utvecklingsprojekt inom Reglab och testas nu i landets regioner. 

Under 2019-20 gör Reglab en tvåårig satsning på utveckling av systemet – ägarskap, teknisk förvaltning ochutveckling av indikatorerna. Projektledare är Karin Liljeberg Trotzig från Region Uppsala.

Läs mer om den nya satsningen på BRP+ här:
Ny fart i BRP+
BRP+ projektplan 2019-2020

Läs också vår nya antologi Bortom BRP i det regionala utvecklingsarbetet om regionala och kommunala exempel på analyser med hjälp av BRP+.  Antologin är ett resultat av lärprojektet BRP+ – regionala  analyser som genomfördes under 2018. Du laddar ner antologin i spalten till höger.
Du kan också läsa en artikel om antologin här: Antologi BRP+ 2019

Under 2018 gjordes en översyn av indikatorerna i systemet. Här är den nya listan:Indikatorlista 2019

Rapporten Hållbar utveckling i svenska regioner? från 2018 hittar du till höger.

För en fördjupad kunskap, och visualisering av systemet BRP+ gå till vår specialsida: www.brpplus.se. Mer information finns också hos Tillväxtverket.

Behöver du stöd i din presentation om BRP+? Använd följande material: BRP+ Ett mätsystem för livskvalitet,BRP+ talpunkter till ppt