BRP+

BRP+ är ett mätsystem för livskvalitet på regional nivå, som visar på den långsiktiga utvecklingen för regionala resurser – både ekonomiskt, socialt kapital, humankapital och naturresurser. BRP+ har växt fram i ett utvecklingsprojekt inom Reglab och testas nu i landets regioner.

Läs vår rapport som beskriver hela systemet till höger.

För en fördjupad kunskap, och visualisering av systemet BRP+ gå till vår specialsida: www.brpplus.se.

 

Bakgrund
Reglabs medlemmar har under flera år fört en diskussion om behovet av att mäta den regionala utvecklingen i flera dimensioner och 2013 tog Regionförbundet Östsam initiativ till ett gemensamt utvecklingsprojekt – ett system som sammanhållet mäter regional utveckling: ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Intresset var stort inom Reglabs medlemskrets och en förstudie startade i början av 2014.

Förstudie 2014
En kartläggning av befintlig kunskap inom området – de svenska regionerna är långt ifrån ensamma om att söka efter nya sätt att mäta utvecklingen, samma diskussion förs på nationell nivå, inom EU, OECD och FN – dels ett underlag för att gå vidare. I förstudien beskrivs ett koncept som kan fungera som underlag för utvecklingen av ett mätsystem i flera dimensioner och rekommendationer för det fortsatta arbetet.

Utvecklingsprojektet BRP+ 2015
Nästa steg blev att utvecklingsprojekt, som startade 2015, där Reglabs medlemmar och partner gemensamt utvecklar BRP+, ett mätsystem för livskvalitet på regional nivå, med teman och indikatorer.