BRP+

BRP+ är ett mätsystem för livskvalitet på regional nivå, som visar på den långsiktiga utvecklingen för regionala resurser – både ekonomiskt, socialt kapital, humankapital och naturresurser. BRP+ har växt fram i ett utvecklingsprojekt inom Reglab och testas nu i landets regioner. 

Läs vår rapport som beskriver hela systemet till höger. För en fördjupad kunskap, och visualisering av systemet BRP+ gå till vår specialsida: www.brpplus.se. Mer information finns också hos Tillväxtverket.

Behöver du stöd i din presentation om BRP+? Använda följande material: BRP+ Ett mätsystem för livskvalitet,BRP+ talpunkter till ppt

Du hittar den nya rapporten: Hållbar utveckling i svenska regioner? till höger.

Fördjupade regionala analyser under 2018
Under 2018 genomförde Reglab lärprojektet BRP+ – regionala  analyser, som tog ytterligare ett steg för att öka användningen av BRP+. Syftet var att fördjupa de regionala analyserna av BRP+. En slutrapport presenteras vid Reglabs årskonferens i mars 2019