BRP+

BRP+ är ett mätsystem för livskvalitet på regional nivå, som visar på den långsiktiga utvecklingen för regionala resurser – både ekonomiskt, socialt kapital, humankapital och naturresurser. BRP+ har växt fram i ett utvecklingsprojekt inom Reglab och testas nu i landets regioner. 

Läs vår rapport som beskriver hela systemet till höger. För en fördjupad kunskap, och visualisering av systemet BRP+ gå till vår specialsida: www.brpplus.se. Mer information finns också hos Tillväxtverket.

Behöver du stöd i din presentation om BRP+? Använda följande material: BRP+ Ett mätsystem för livskvalitet,BRP+ talpunkter till ppt

Du hittar den nya rapporten: Hållbar utveckling i svenska regioner? till höger.

Fördjupade regionala analyser under 2018
Under året pågår lärprojektet BRP+ – regionala  analyser, som ska ta ytterligare ett steg för att öka användningen av BRP+. Lärprojektets syfte är fördjupa de regionala analyserna av BRP+. Det förväntade resultatet av lärprojektet är:

  • En förtrogenhet med systemet BRP+.
  • Fördjupade regionala analyser och jämförelser.
  • Ökad kunskap om hur BRP+ förhåller sig till andra mätsystem.
  • Ökad kunskap om hur BRP+ kan användas i olika sammanhang.

Målgrupp är regionala analytiker och motsvarande. Läs mer i inbjudan till lärprojektet här.

Lärprojektet träffas fyra gånger under 2018:

  • Workshop 1: den 17 maj.
  • Workshop 2: den 19 september.
  • Workshop 3: den 7 november.
  • Workshop 4: den 6 december.