PROGRAM för årskonferensen

  ONSDAG 10 februari 11.00    REGISTRERING och mingel 11.30    LUNCHBUFFE 13.00   VÄLKOMMEN! Reglabs ordförande och Region Halland hälsar välkommen. Värdar för årskonferensen 2016 är Karin Botås och Bo-Josef Eriksson. 13.45  ÄR DU REDO? Reglabs årskonferens 2016 handlar om regional riskvillighet och robusthet­. Hur rustar sig de svenska regionerna i en osäker värld? Vi undersöker olika aspekter av begreppet risk och hur regionerna arbetar för att bli mer resilienta. Du väljer själv i vilka samtal du vill delta - som deltagare skapar du ditt eget program för dagen! Du träffar de här inspiratörerna:
 • Vår tids samhällsomdaning och den sociala hållbarhetens förutsättningar. Hans Abrahamsson, docent i Freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet.
 • Getting skills right in Sweden. Fabio Manca, från OECDs Directorate for Employment, Labour and Social Affairs om den kommande studien.
 • Varmare, våtare, vildare – vilka risker medför ett förändrat klimat? Åsa Sjöström, verksamhetsledare, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI.
 • Klimatflyktingar – vår tids flyktingar. Shora Esmailian, journalist och författare.
 • Till världsmigrationens försvar. Carlos Rojas, Miklo.
 • Innovation och risk. Helene Degerman, projektledare, SP och Klas Palm, forskare i kvalitetsteknik, Mittuniversitetet.
 • Att överleva zombiekatastrofen. Herman Geijer, zombieöverlevnadsexpert.
 • Större regioner – robusta och risktåliga. Mikael Stamming, utvecklingsdirektör Region Skåne och Agneta Mårdsjö, chef avdelningen Näringsliv, Västra Götalandsregionen.
 • Walk and talk. Ulrika Bertilsson, avdelningschef Samhällsanalys, Region Halland.
 • Att måla fan på väggen. Lisa Burenius, konstnär från Varberg.
 • Robusthet och resiliens i Stockholmsregionen. Roland Engkvist och Bette Lundh Malmros, Tillväxt och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting.
 • Platsinnovation. Malin Lindberg, biträdande professor Genus och teknik, Luleå tekniska universitet och Helena Karlberg, programansvarig Destination, SVID.
 • Regional styrning för robusthet. Malin Rönnblom, docent i statsvetenskap, Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, Karlstads universitet, Jörgen Johansson, universitetslektor i statsvetenskap, Högskolan i Halmstad och Carolina Schönbäck, Tillväxtverket.
 • Det urbana spelet. Evert Kroes, Stockholms läns landsting
 • Vi lär oss hållbarhetsintegrering. Agneta Morelli och Lena Aune, strateger, Region Gävleborg.
17.30   VI AVRUNDAR dagen tillsammans. Lokal: Kongresshallen. 17.45   PAUS för att ladda inför kvällens festligheter. 19.00   SAMLING och mingel inför middagen. 19.30   MIDDAG och underhållning. Lokal: Kongresshallen. Efter middagens fortsätter kvällen i Leifs lounge.   TORSDAG 11 februari 9.00     GOD MORGON OCH VÄLKOMMEN! Vi sammanfattar gårdagen: Är Sveriges regioner redo? 9.45     REGIONAL UTVECKLING 2016. Reglabs medlemmar och samarbetspartner diskuterar vad som är på gång inom regional utveckling i ett tjugotal lärpass. 9.45     LÄRPASS, pass 1 10.30   Kaffe och mingel 11.00   LÄRPASS, pass 2 11.45   LUNCH 12.45   LÄRPASS, pass 3 13.45   REGLAB SPANAR. Maja Fjaestad, statssekreterare hos framtidsministern diskuterar risker och robusthet i den regionala framtiden. 14.30   AVSLUTNING och kaffe.