Uppdrag att stödja regionalt kompetensförsörjningsarbete 2018-2020

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att stödja de regionalt utvecklingsansvariga aktörernas arbete inom kompetensförsörjningsområdet 2018-2020

Tillväxtverket ska:

  • bidra till att aktörer med regionalt utvecklingsansvar som genomför
    insatser inom kompetensförsörjningsområdet ges bättre förutsättningar att bedriva sitt arbete,
  • stödja det regionala analysarbetet, bl.a. genom årlig uppdatering av de
    regionala matchningsindikatorerna,
  • bidra till att sprida erfarenheter, resultat och lärande som framkommer i arbetet, bl.a. genom att utveckla mötesplatser för regionalt utvecklingsansvariga aktörer samt
  • bidra till att öka berörda statliga myndigheters deltagande i det regionala kompetensförsörjningsarbetet och erbjuda regionalt utvecklingsansvariga aktörer en samlad dialog med dessa.

Läs beslutet i sin helhet här.