Tillväxtskapande samhällsplanering 2018

UTLYSNING FRÅN TILLVÄXTVERKET

Arbetar ni med samhällsplanering eller näringslivsutveckling i en region eller i en kommun? Sök finansiering för projekt som ökar kunskapen om hur regionala och funktionella strukturer kan utvecklas för att stärka företagen.

Samhällsplaneringen har en särskilt viktig roll i arbetet med att utveckla attraktiva miljöer för näringslivets utveckling. De förutsättningar och förhållanden som skapas i den fysiska planeringen, som exempelvis tillgång till attraktiva livsmiljöer, fungerande kommunikationer och offentlig service påverkar företagens konkurrenskraft och vilja att utvecklas likväl som medborgares vilja att stanna eller flytta till en ort.
Hitta all information här.