Rapport. Äldre i arbetslivet

Svenska ESF-rådet har i dagarna släppt en ny rapport, Äldre i arbetslivet – en omvärldsanalys. 

Rapporten skär Svenska ESF-rådets frågor utifrån de resultatmål som finns i det operativa programmet om att fler ska kunna arbeta längre. Fokus ligger vid åldrandet men som du kommer att märka så finns ett livscykelperspektiv. Om arbetslivet inte är hållbart vid 20 så är sannolikheten att du ska kunna arbeta till 65, – eller 74, liten.

Underlaget stödjer myndighetens verksamhetsplanering som bland annat möjliggör utlysningar till projekt som inkluderar kvinnor 45 + med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och kvinnor och män som är 55 år eller äldre och som riskerar eller har hamnat i arbetslöshet.

Läs rapporten i sin helhet här.