Premiär för Kreametern!

I Sverige finns det 128 000 verksamheter inom kulturella och kreativa näringar som bidrar med drygt 20,5 miljarder kronor till landets varuexport. Det visar Kreametern, ny nationell statistik som fem myndigheter har sammanställt för första gången.

För första gången finns nu nationell statistik för de kulturella och kreativa näringarna som visar hur dessa näringar påverkar svensk ekonomi och hur många verksamheter det finns i varje län.

  • Statistiken i Kreametern har tagits fram i samverkan mellan Tillväxtverket, Kulturanalys, Tillväxtanalys, Kulturrådet och Statistiska Centralbyrån på uppdrag av regeringen.
  • Det är första gången som officiell nationell svensk statistik om kulturella och kreativa näringar presenteras. Branschaktörer och regioner har länge efterfrågat den här statistiken eftersom det har saknats jämförbart statistiskt underlag som grund för strategiska utvecklingsbeslut. Det har också saknats en nationell definition av näringsområdet.
  • Den nya nationella statistiken finns på Tillväxtverkets webbplats med möjligheter till egna sökningar på till exempel län och branschkategorier.