Ny rapport: Tema­utvärdering Regionalfonden – en regional analys och nationell syntes

I förhållande till mål och samhällsutmaningar är regionalfondens resurser begränsade.

Då behov och förutsättningar förändras under programperioden förespråkar EU-kommissionen en löpande utvärdering av insatserna i syfte att förbättra kvaliteten på programmens utformning och genomförande.

 Den här rapporten, som på uppdrag av Tillväxtverket är framtagen av Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) vid Linköpings universitet, utgör en syntes (en sammanfattning) av de hittills publicerade tematiska utvärderingarna gällande regionalfonden under innevarande programperiod (2014-2018).

Syftet med syntesen är att utifrån utvärderingarna analysera hur insatserna i programmen har bidragit till en smart, hållbar och inkluderande tillväxt inom de olika NUTS II-regionerna.

Läs rapporten här.