Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå

Förslag på myndighetsgemensam indelning Indelningskommittén har idag överlämnat sitt slutbetänkande till civilminister Ardalan Shekarabi. I betänkandet föreslås en myndighetsgemensam regional indelning för tio statliga myndigheter.

I betänkandet föreslås även att Region blir ny beteckning på landstingen. En myndighetsgemensam indelning främjar samverkan och samordning av staten på regional nivå. Det skulle vara till gagn för medborgare, näringsliv och det civila samhället samt gynna samverkan med kommuner och landsting. Med
en gemensam geografisk struktur skulle förutsättningar skapas för att hantera samordningsbehoven, såväl på regional som lokal nivå.

Den gemensamma geografin skulle kunna fungera som en plattform för samverkan, där olika myndigheter kan analysera problem och behov av insatser. En myndighetsgemensam indelning på regional nivå skapar en tydligare regional struktur inom vilken också uppdrag som kräver samordning mellan flera aktörer kan hanteras, när länsnivån inte bedöms vara ändamålsenlig.

Indelningskommittén bedömer att följande myndigheter har en sådan betydelse för regional samverkan att de ska ha en samordnad geografisk indelning: Arbetsförmedlingen, Försvarsmakten, Kriminalvården, Migrationsverket, Polismyndigheten, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (strukturfondsprogram), Säkerhetspolisen, Tillväxtverket (strukturfondsprogram), Trafikverket och Åklagarmyndigheten.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här.