Gästnätterna ökade 2017

Turismen fortsätter att öka i Sverige. Totalt blev det 63 miljoner övernattningar i Sverige under 2017, vilket är en ökning med 1,2 miljoner eller 2 procent jämfört med året innan. Fler långväga gästnätter väger upp för ett svalare intresse från den nordiska marknaden.

Tvärtemot EU:s statistikorgan Eurostats tidigare prognoser som delvis visade på negativ utveckling fortsätter antalet gästnätter på kommersiella boenden att öka i Sverige. Utländska övernattningar i Sverige ökade totalt med 4 procent under 2017, medan svenska ökade med 1 procent jämfört med 2016. Sammanlagt blev det 1,2 miljoner fler gästnätter under 2017 jämfört med föregående år. Av denna ökning stod utländska gäster för 53 procent eller 650 000 gästnätter.

Regionerna hade en varierande utveckling under 2017. De stora turistmagneterna Stockholms och Västra Götalands län ökade med 5 procent respektive 2 procent. En uppstickare bland länen är Västmanland, där ökade antalet gästnätter med 23 procent jämfört med 2016. Både utländska och svenska gästnätter visar på en positiv utveckling. I Uppsala och Gotlands län minskade antalet gästnätter totalt. Tillbakagången sker trots att båda länen, i synnerhet Gotlands län, fick ett ökat antal utländska övernattningar under året.

Läs artikeln i sin helhet här.