Kunskapsområden

Reglab är en plattform för att fördjupa kunskapen kring de regionala utvecklingsfrågorna. Regional utveckling är ett brett område som spänner från samhällsplanering och innovation, till kultur och folkhälsa. Här har vi samlat Reglabs gamla och nya aktiviteter under olika sakområden.