Kompetensförsörjningsdagarna i ny tappning

Med anledning av corona-pandemin beslutade samordningsgruppen för kompetensförsörjningsdagarna  att genomföra vårens Kompetensförsörjningsdag digitalt den 23 april 2020 kl 9-12.

Inbjudan till det digitala mötet skickas som en kalenderinbjudan som sedan distribueras till de som berörs.

Läs mer om programmet här.

Kompetensförsörjningsdagarna är en kollegial mötesplats för ansvariga för regionalt kompetensförsörjningsarbete, berörda myndigheter och departement med flera som träffas ett par gånger per år för erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning.

Syftet är att:

  • Vara en mötesplats för ny kunskap om regionalt arbete med kompetensförsörjning.
  • Förbättra kvaliteten och samarbetet i de nationella och regionala uppdragen med kompetensförsörjning.
  • Skapa erfarenhetsutbyte och lärande mellan regionala aktörer och mellan nationella/regionala aktörer

Kompetensförsörjningsdagarna drivs i samverkan mellan Tillväxtverket, SKR, Näringsdepartementet och Arbetsförmedlingen. Tillväxtverket och SKR delar på administrativt stöd för genomförandet av dagarna.  En samordningsgrupp ansvarar gemensamt för programinnehåll och organisering av dagarna. Samordningsgruppen består av sju personer: en representant från Tillväxtverket, Näringsdepartementet, SKR, Arbetsförmedlingen, samt två representanter från regionerna.

Målgrupp
Kompetensförsörjningsdagarna är i första hand en mötesplats för tjänstepersoner från regionalt utvecklingsansvariga, myndigheter och departement som arbetar med kompetensförsörjningsfrågor. Fokus är frågor som påverkar regionalt kompetensförsörjningsarbete.

Deltagande
Antalet platser är begränsat. Sedan länge gäller två representanter per region och max fyra från storstadsregioner. Det är regionalt utvecklingsansvarig organisation i respektive län som beslutar vilka som deltar från länet (och från vilka organisationer).  Partner till Reglab kan delta i mån av plats, men i nuläget finns inte möjlighet att välkomna fler deltagare.

För frågor om Kompetensförsörjningsdagarna, kontakta någon i samverkansgruppen:

Regionalt verksamma

Myndigheter och andra organisationer