Forskarforum 2019

Den regionala tillväxtpolitikens nutidshistoria

Vad är svensk regionalpolitik – i dag och i går? Den regionala tillväxtpolitiken har en lång historia från 60-talet och framåt, där de politiska visionerna växlat, liksom de bakomliggande teorierna. Förr gällde kallortstillägg och stödsystem; i dag pratar vi egenkraft och regional specialisering.

På Reglabs Forskarforum 2019 vänder vi blicken bakåt, för att lära oss mer om den regionala tillväxtpolitikens ursprung och idétraditioner: Hur formades de svenska regionerna och deras uppdrag? Vad har styrt utvecklingen de senaste decennierna?

Vi bjuder också in till ett FORSKARCAFÈ, där vi tillsammans med forskare från hela landet riktar blicken framåt: Vilka är de viktigaste frågorna för dagens och morgondagens regionala politik?