• Posts Tagged ‘välbefinnande’

Tema 12: Subjektivt välbefinnande

Indikatorer: Överlag nöjd med sitt liv. Känsla av lycka. Upplevelse av mål och mening.

Skriven av admin 2016-01-14 10:11 Läs mer