• Posts Tagged ‘socialt kapital’

Framtidstema 4: Socialt kapital

Indikatorer: Förtroende till och mellan människor. Förtroende till och mellan institutioner.

Skriven av admin 2016-01-13 13:37 Läs mer