• Posts Tagged ‘säkerhet’

Tema 2: Trygghet och säkerhet

Indikatorer: Utsatthet för brott. Olycksrisk och skaderisk. Samhälls- och naturkatastrofer. Trygghetskänsla.

Skriven av admin 2016-01-14 11:05 Läs mer