• Posts Tagged ‘rapport’

Nu finns rapporten om BRP+

Nu finns den tekniska rapporten om mätsystemet BRP+ att hämta. Rapporten är en samlad beskrivning av hela systemet för långsiktig livskvalitet i svenska regioner: teman, aspekter och indikatorer.

Skriven av 2016-06-21 15:18 Läs mer
  • Reglabs projekt BRP+

    Sammanfattning av synpunkter som hittills (1/7 2016) kommit in efter publiceringen av Tekniska rapporten. Länk till dokumentet. Översikt över indikatorer…

    Skriven av admin 2016-01-21 11:24 Läs mer