• Posts Tagged ‘presentation’

Nu finns en presentation av BRP+

Vill du berätta om BRP+ för dina kolleger eller andra? Nu finns en powerpointpresentation med talmanus.

Skriven av admin 2016-04-25 08:53 Läs mer
  • Från seminariet den 28 januari

    Det nya mätsystemet BRP+ mottogs positivt av alla som hade samlats till den första presentationen. Läs mer och hämta bilder här!

    Skriven av 2016-01-28 13:10 Läs mer