• Posts Tagged ‘kompetens’

Tema 10: Utbildning och kompetens

Indikatorer: Kompetens. Formell utbildning. Upplevd kompetens.

Skriven av admin 2016-01-14 10:24 Läs mer