• Posts Tagged ‘inkomst’

Tema 5: Inkomst och förmögenhet

Indikatorer: Levnadsstandard. Inkomstfördelning. Upplevd inkomst.

Skriven av admin 2016-01-14 10:47 Läs mer