• Posts Tagged ‘indikatorer’

Nu finns rapporten om BRP+

Nu finns den tekniska rapporten om mätsystemet BRP+ att hämta. Rapporten är en samlad beskrivning av hela systemet för långsiktig livskvalitet i svenska regioner: teman, aspekter och indikatorer.

Skriven av 2016-06-21 15:18 Läs mer
  • Andra mätsystem

    Två presentationer från undersökningen Quality of Life in European cities. Undersökningen baseras på 40 000 intervjuer med invånare i 39 europeiska…

    Skriven av admin 2016-01-21 13:08 Läs mer
  • Andra mötet – 4 december 2015

    Under andra workshopen diskuterade vi ett första utkast till mätsystem för livskvalitet på regional nivå.

    Skriven av admin 2016-01-13 15:10 Läs mer