• Posts Tagged ‘humankapital’

Framtidstema 3: Humankapital

Indikatorer: Kunskap och färdigheter för den uppväxande generationen. Framtida hälsoläge. Investering i kunskapskapital.

Skriven av admin 2016-01-14 09:53 Läs mer