• Posts Tagged ‘ekonomiskt kapital’

Framtidstema 2: Ekonomiskt kapital

Indikator: Hushålla med ekonomiska tillgångar.

Skriven av admin 2016-01-14 09:59 Läs mer