• Posts Tagged ‘bostad’

Tema 7: Bostad

Indikatorer: Möjlighet att äga bostad. Trångboddhet. Upplevt boende.

Skriven av admin 2016-01-14 10:39 Läs mer