• Posts Tagged ‘arbete’

Tema 6: Arbete och löner

Indikatorer: Matchning. Tillgång till arbete. Löneklyftor. Upplevda arbetsvillkor.

Skriven av admin 2016-01-14 10:44 Läs mer