BRP+

Reglab driver tillsammans med Tillväxtverket ett utvecklingsprojekt för att skapa ett mätsystem för livskvalitet på regional nivå, BRP+. Syftet är att bidra till en helhetssyn, där regionerna får en fingervisning om de regionala insatserna bidragit till välbefinnande för invånarna.

BRP+ har två delar. En del som visar på utfallet för livskvalitet i dag inom tolv teman och en del som visar på hur tillgångarna påverkas inom fyra framtidsteman.

 

Lär dig mer om BRP+
Här finns en översikt som utskriftsvänlig PDF.
Här kan du ladda ner en rapport som beskriver uppbyggnaden av BRP+ med teman, aspekter och indikatorer: BRP+ Koncept och uppbyggnad 2016
Till projektresultatet hör också en excel-fil med data för samtliga kommuner och regioner/län. Om du vill ha tillgång till utfallsdata för de olika indikatorerna, kontakta Eva Moe eller Karin Botås.

 

Teman, aspekter och indikatorer