Årskonferens 2016

arskonf16_ny_starts

ÄR DU REDO?

Att hantera kriser är en allt viktigare del av den regionala vardagen. Vi lever i en osäker värld och det är svårt att förutse vad som kommer att styra agendan nästa säsong: eurokris, flyktingströmmar, klimatförändringar?

Ett sätt att möta risker är att ta risker: att välja en ny väg, att våga satsa på en djärv idé. Men hur riskbenägna är svenska regioner? Reglabs årskonferens 2016 på Tylösand handlade om regional riskvillighet och robusthet­. Hur rustar sig de svenska regionerna i en osäker värld?

Gulsvarta plastband leder in deltagarna på Reglabs årskonferens 2016 i den stora salen på Tylösands konferensanläggning. Är du redo? Det är årskonferensen stora fråga.

Karin Botås och Bo-Josef Eriksson hälsar de 300 deltagarna välkomna. Temat för hela årskonferensen är Regional risk och robusthet, med många olika möjligheter att diskutera regional riskvillighet i fem olika spår:

  • Är vi redo? Globala spanare som ger oss en glimt av risker vi kan komma att möta och hur vi rustar oss för dem.
  • De modiga. Tre tillfällen att bryta med det förväntade och sina egna vanor.
  • Vi måste prata om. det En resilient organisation handlar inte bara om planer och checklistor, utan minst lika mycket om ledarskap, styrning och organisationskultur.
  • Träningsläger. Det urbana spelet – ett rollspel om social sammanhållning och flernivåstyrning.
  • Regionala redskap. Här möter vi regioner som berättar om konkreta exempel på riskvillighet och regional robusthet.
    Här kan du läsa mer om spåren och alla programinslag.

 

Asa SjostromEn ny tid: Våtare varmare, vildare
? Om vi får en global temperaturökning på 2 grader blir det ca 4-6 grader varmare i Sverige. Vi måste lära oss hur vi ska hantera detta. Det är Åsa Sjöströms och SMHIs framtidsscenario.

SMHI förespår fler och fler översvämningar i Sverige och det blir blötare på grund av kraftig nederbörd. Men det bli även varmare och torrare på grund av hög avdunstning och mindre snö.

? Under 2014 var det rekordvarmt med häftigt skyfall, vilket resulterade i naturskador som kostade 1,6 miljarder för försäkringsbolagen.

Skyfallet i Ånn 2006, branden i Västmanland 2014, översvämningen i Hallsberg 2015 och eventuella översvämningar i Skanör när havsnivåerna höjs.

? Tillsammans tecknar de händelserna signaler om en ny tid med klimatförändringar. Det är kostsamma och påfrestande kriser som behöver hanteras och vi behöver förbereda oss på fler liknande scenarion, säger Åsa Sjöström.

Klimatanpassningsportalen samlas information från sjutton myndigheter i syfte att ge stöd till arbetet med att anpassa samhället till klimatförändringar. Portalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI där Åsa Sjöström är verksamhetsledare.

 

Hans AbrahamssonTransit är det naturliga läget
Efter SMHIs blöta framtidsprognos kommer virvelvinden från Göteborgs universitet, docent Hans Abrahamsson.

? I förorterna som moder Svea glömde, lever ungdomar som har sagt upp kontraktet med samhället och i stället hittar socialt kitt i sin primärgrupp: det kriminella gänget.

I den nya urbana världen i globaliseringens tidevarv, är transnationell migration det naturliga läget. Folk befinner sig i ständig transit, uppkopplade mot världen de flytt från, men närvarande i den nya vardagen.

? Samhället har byggt negativ säkerhet för att hålla riskerna borta. Jag tror att innanförskapet är en större risk än utanförskapet. Vi måste bygga tillit och strukturer som tillåter alla att vara med. Vi behöver förstärka mellanvalsdemokratin.
Utanför konferensanläggningens fönster ser vi en grupp välklädda tjänstemän, alla med mössor, promenera iväg. De modiga ger sig ut på Walk and talk – ett inspirationspass för dem som vill dela en stund reflektion vid det halländska havet.

Andra slår sig ner i konferensens Talarhäng och pratar vidare med Hans Abrahamsson om inspirationsföreläsningen de just hört.

 

60 miljoner på flykt
60 miljoner människor befinner sig på flykt i dag, många av dem på grund av klimat- och väderrelaterade händelser. Journalisten och författaren Shora Esmailian har bevakat klimatfrågan och besökt tre platser som utsatts för naturkatastrofer.

Shora EsmailiHon berättar om sina resor till Pakistan, Egypten och Kenya. På resorna möter hon människor som flytt och förlorat allt på grund av översvämningar, torka och vattenbrist.

? Man blir inte bara flykting på grund av fattigdom, vi kommer få fler flyktingar på grund av att klimatet förändras.

I dag är definitionen av en flykting en person som lämnat sitt hem på grund av krig och konflikt, eller riskerar förföljelse. Begreppet klimatflyktingar används främst inom journalistiken och politiken. Det är ännu inte ett juridiskt begrepp, men frågan diskuterades på klimatmötet i Paris.

? Det är viktigt att erkänna klimatflyktingar, människor som har behov och rättigheter men som inte har skapat problemet. Vi måste stoppa utsläppen nu, om inte fler katastrofer ska ske.

 

Text: Sofia Kjörk och Kristin Gager, Region Örebro län

 registrering

Mer från Reglabs årskonferens 2016

Maja Lidbergs teckningar från årskonferensen: Bildspel årskonferensen tecknad
Regionala riskhanterare ? artikel om onsdagens seminarier länk
Att överleva zombiekatastrofen ? artikel från onsdagens seminarium länk
Onsdagens program och presentationer här
Torsdagens lärpass, med presentationer här
Maja Fjaestads presentation: Challenges ahead
Fotogalleri
? alla bilder från årskonferensen här

 

För frågor och mer information, kontakta Eva Fohlstedt eller Eva Moe.

 

Bilagor (2)