Workshop analys och bildmaterial BRP+

Vi gör en avstämning av analysarbetet och arbetar med att ta fram illustrativt bildmaterial. Mer information kommer.

Workshopen kommer genomföras i digital form då SKR och Reglab inte har öppnat upp för fysiska events ännu. Bjud gärna med er kollegor som arbetar som strateger och liknande, kanske med RUS eller inom något område som BRP+ omfattar.