BRP+ workshop 29 november

Mått bortom BRP och hållbar utveckling

Under hösten genomförde Tillväxtverket med Reglab en analys av livskvalitet ur ett hållbarhetsperspektiv i svenska regioner med utgångspunkt i BRP+. Den 29 november (kl 10-15) bjöd vi in till en workshop på Tillväxtverket i Stockholm (Västgötagatan 5) för att arbeta fram förslag på och diskutera olika frågeställningar som vi tar med oss in i analysarbetet.