Utvärderingsnätverket 6 november

Den 6 november kl 10-16 är det dags för nästa möte i  Utvärderingsnätverket på World Trade Center i  Stockholm.

Den här gången ska vi fördjupa oss i utvärderingarna av regionalfondens program, ERUF, och vad vi kan lära av dem:

 • Hur jobbar vi med lärande?
 • Hur gör vi för att utvärderingarna ska bli använda?
 • Hur implementerar vi förslag på åtgärder?
 • Vad tar vi med till nästa programperiod?

På årets andra träff i utvärderingsnätverket ska vi med hjälp av inspel från de tematiska utvärderarna för ERUF, diskutera hur man kan implementera resultaten på den regionala nivån. Vi ska diskutera olika perspektiv på hur vi skapar lärande och fördjupa oss i samverkan kopplat till utvärdering.

På programmet bland annat:

 • Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation (Tematiskt mål 1).
  Johannes Henriksson, Ramböll
 • Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag (Tematiskt mål 3). Ulf Johansson, Sweco
 • Samverkan inom Regionalfonden. Göran Hallin, Kontigo
 • Samverkan och samskapande, Anna Zingmark, Länka Consulting
 • Vad är på gång hos Reglabs medlemmar?