Utvärderingsnätverket 6 november

Den 6 november kl 10-16 är det dags för nästa möte i  Utvärderingsnätverket på World Trade Center i  Stockholm.

Temat för dagen kommer vara: utvärderingar

  • Hur jobbar vi med lärande?
  • Hur jobbar vi konkret för att utvärderingarna ska bli använda?

Frågeställningarna exemplifieras av kommande ERUF utvärderingar under hösten och vad vi tar med till nästa programperiod.