STUDIEBESÖK

Region Gotland erbjuder alla som kommer till Reglabs årskonferens att se mer av den regionala utvecklingen på Gotland!
På onsdag förmiddag den 11 mars finns fyra studiebesök att hänga med på,
innan årskonferensen startar.

Norra Europas största bräckvattenverk
Vattensituationen på Gotland är allvarlig. Bräckvattenverket på södra Gotland avsaltar vatten från Östersjön till tjänligt dricksvatten och säkrar därmed dricksvattenförsörjningen på södra Gotland. Bräckvattenverket möjliggör ett mindre uttag av grundvatten, vilket gör dricksvattenförsörjningen på Gotland mer hållbar. Under bussresan lär vi mer om Gotlands arbete med vattenförsörjning.
Tid: 09.00-11.55 (bussresa ca 1 timme enkel väg).
Samlingsplats: Donnersgatan bredvid Almedalens scen.
Först till kvarn, max 49 personer.

Jämställd stadsvandring
Stadsvandring genom det medeltida Visby med historiska berättelser om kvinnor och män som levt och verkat i staden. I samarbete med Gotlands museum.
Tid: 09.30-11.30
Samlingsplats: Almedalens scen.
Först till kvarn, två grupper à max 25 personer.

#viharbaraen
En inspirerande berättelse om hur Fenomenalen science center på Gotland lyckats tydliggöra Agenda 2030 och de globala målen på ett resurseffektivt, pedagogiskt och innovativt sätt. Studiebesök och workshop med övningar från Fenomenalens aktiviteter för skola och allmänhet. Plats: Fenomenalen Science Center i Visby hamn.
Tid: 10.15-11.15
Samlingsplats: Visby hamn, Fenomenalen, Skeppsbron 4
Först till kvarn, max 30 personer.

Kulturarv – hållbar utveckling och användning
Vandring ca 1,5 timme i Visby med perspektivet kulturarvets möjligheter och begränsningar i det regionala tillväxtarbetet. Besök i S:t Nicolai ruin (Kultudralen) och på Hotell S:t Clemens, som båda är goda exempel på ett hållbart användande av kulturarvet. Fler exempel på samverkan mellan organisationer, företag och fastighetsägare kommer att lyftas under vandringen.
Tid: 10.00-11.30
Samlingsplats: Donners plats 1, utanför Turistbyrån.
Först till kvarn, två grupper à max 25 personer.

Observera att antalet platser till studiebesöken är begränsade.