Stora Landsbygdskonferensen 2019

SKL och Tillväxtverket bjuder in till landsbygdskonferens. 

Den 15 oktober tar vi temperaturen på den nya nationella landsbygdspolitiken, när vi samlar representanter från regeringen, nationella myndigheter, kommuner, regioner, civilsamhälle och organisationer med intresse för frågor som rör landsbygdens utveckling. Vi kommer att fördjupa oss i frågor som företagsklimat och digitaliseringens möjligheter i detta, om vägar framåt för att stärka kompetensförsörjningen hos företag på landsbygderna, hur vi kan arbeta med besöksnäring som en kraft för landsbygdsutveckling samt konkreta strategier för att påverka attityder på lokal nivå.

Var: Münchenbryggeriet, Stockholm.