RUS-nätverket 7 maj

Välkommen till RUS-nätverkets träff den 7 maj i Stockholm!
Denna gång kommer vi att fokusera på omvärldsspaning utifrån aktuella frågor som påverkar det regionala utvecklingsuppdraget, och diskutera hur detta påverkar arbetet med RUS.

Plats: Ersta diakoni, Stockholm. Hitta hit.

På programmet står:

Nya förutsättningar för den regionala tillväxtpolitiken. Den regionala utvecklingspolitiken har successivt breddats sedan den senaste propositionen från 2003. För att möta samhällsutmaningar och samtidigt bidra till en hållbar regional utveckling, krävs andra förutsättningar för det regionala tillväxtarbetet. Gustaf Rehnström, SKL, delar med sig av det arbete SKL gör tillsammans med regionerna för utvecklingen av den framtida regionala tillväxtpolitiken.

Regionalt utvecklingsansvar och ledarskap i en föränderlig tid? Inför Tillväxtverkets strategiska regiondialog i Region Örebro genomfördes en särskild insats där myndigheten presenterade sin bild av det regionala utvecklingsansvaret och ledarskapet. Monika Kväl, Tillväxtverket, tar avstamp i detta i en diskussion  om utvecklingen av det regionala ledarskapet i relation till ett antal framtidsscenarier.

Hur kan hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken stärkas? I februari 2020 ska Tillväxtverket lämna förslag till regeringen på hur hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken kan stärkas på nationell nivå. Anna Ebermark, Tillväxtverket, som leder arbetet med uppdraget, berättar om arbetet.

Genomförande av landsbygdspolitiken – vad händer nu? Tillväxtverket har uppdraget att genomföra insatser inom ramen för propositionen En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop” från 2018. En utdragen regeringsbildning och ett 73-punktsprogram senare  vad händer nu? Klas Fritzon, Tillväxtverket, ger en nulägesbild av uppdraget.

Planeringsgruppen består denna gång av Lars Stenström, Region Gotland och Susanne Rosendahl, Region Örebro län. Välkommen att höra av dig till någon av oss med frågor och funderingar!

Tips! Utvärderingsnätverket ses dagen därpå, den 8 maj, med tema lärande och implementering: Hur kan vi bli bättre på att lära från utvärderingar? På programmet står bland annat en översyn av regionernas lärande kopplat till de regionala utvecklingsstrategierna som Oxford research gör på uppdrag av Region Örebro län. Välkommen att delta! Utvärderingsnätverkets hemsida hittar du här