RUS-nätverket 21 november

På RUS-träffen tittade vi närmare på genomförande av RUS med särskilt fokus på ägarskap.

Tid: onsdagen 21 november 2018
Plats: Coor Konferens, Västgötagatan 5, Stockholm se karta

Workshopmaterial
Frågeformulär RUS – genomförandeaktiviteter
Frågeformulär RUS – svar (Excel-fil)
Hur kan vi verka genom andra – Workshop RUS-nätverket

Dokumentation
Regionala utvecklingsstrategier 2018 – en sammanställning
Politik för utvecklingskraft i hela Sverige
Sammanställning av myndigheternas rapportering av medverkan i regionalt tillväxtarbete
Presentation – Josefine Majewski, Tillväxtverket
Presentation – Elenor Sibborn WSP
Reflektion i slutet av dagen
Reglab presentation