Rurban region ws3

Nästa gång besöker vi framtiden! Vi kommer att utforska vad alternativa framtider kan innebära för olika platser, för att ytterligare bredda perspektiven på relationerna mellan stad och land – hur de kan komma att förändras och vilka resurser, hot och handlingsmöjligheter det synliggör. Vi kommer bland annat att arbeta med de scenarion som tagits fram inom ramen för forskningsprogrammet ”Bortom BNP-tillväxt: Scenarier för hållbart samhällsbyggande”. Vi gästas av en av de deltagande forskarna, Pernilla Hagbert, KTH.

Som förberedelse, läs gärna slutrapporten från forskningsprogrammet Framtider bortom BNP-tillväxt

Datum: 22 maj, 10-16.30 (kaffe från 09:30). Helio Tidningshuset, Rålambsvägen 17, Stockholm. Hitta hit.

Hemarbete
Flera av lärprojektets deltagare har önskat att få arbeta vidare med hemarbetet som påbörjades till workshop 2. Inför nästa workshop utgår vi därför ifrån samma fyra uppgifter som sist men har lagt till förslag på fördjupningar, för de uppgifter som rör kartläggning av geografier samt normkritisk läsning

OBS! För er som vill fördjupa er i normkritisk analys av styrdokument erbjuder vi en enskild workshop via telefon eller Skype där vi utgår från ert valda styrdokument. Ni får sparring i hur ni kan ytterligare fördjupa analysen. Hör av er så snart som möjligt till Magnus om ni är intresserade! Mer info hittar du här.

Instruktioner hemuppgift inför W3.

Vi behöver era redovisningar senast 8 maj! Skicka till karin.botas@skl.se

Rurban region flyttar ut på Slack!
Vi testar en workspace på Slack för Rurban region! Slack är en gruppchatt för jobbsammanhang, som vi kan använda för att enkelt och snabbt dela tips med varandra. Här lägger vi tex upp länkar till artiklar, poddar och andra tips som kommer in! Använd gärna denna kanal för att dela med er av saker till varandra. Du kan ansluta till gruppen här. Och här hittar du information om vad Slack är och hur du skaffar ett konto.