Rurban region WS3

Temat för workshop 3 är: En rurban framtid?

  • Vi analyserar olika platser med hjälp av alternativa framtider och scenariometodik.
  • Vilka konsekvenser får olika framtidsscenarier för olika platser? Möjliga framtidsperspektiv handlar till exempel om konsumtionsmönster och livsmedelsförsörjning. Vad innebär det för småorter, förorter, storstäder och glesbygder?
  • Vad innebär framsynsperspektivet för det regionala arbetet? Behövs förändringar?

Datum: 22 maj, heldag. Plats ej bestämd.