Rurban region WS2

Temat för workshop 2 är den nya rurbaniteten

  • Vad präglar dagens förhållande mellan stad och land?
  • Vad innebär det rurbana? Vad händer om vi fokuserar på kretslopp, synergier och landskap snarare än avgränsade platser?
  • Vi tar del av aktuell forskning som utmanar traditionella perspektiv på stad, land, ekonomisk utveckling, urbaniseringsprocesser m.m.

Datum: 14 mars, heldag. Plats ej bestämd.