Rurban region fördjupning: Cirkulär ekonomi

Vad betyder omställningen till cirkulär ekonomi för förhållandet mellan stad och land?

I många regioner pågår satsningar på cirkulär och biobaserad ekonomi. I lärprojektet Rurban region lyftes frågan hur det kan förstås ur rurbana perspektiv.
Därför bjuder Reglab in till en fördjupningsdag: Hur kommer cirkulär och biobaserad ekonomi att påverka samspelet och maktförhållanden mellan olika slags geografier?

I en cirkulär och biobaserad ekonomi blir det ömsesidiga beroendet mellan olika geografier tydligt. Detta kan också komma att påverka den urbana normen, eftersom det påverkar samhällskontraktet i grunden. För regionutvecklare innebär det att både uppdraget och verktygslådan behöver utvecklas.

Vi gästas av två inspiratörer:

  • Marcus Linder har forskat om cirkulär ekonomi sedan 2011. Han är numera chef för RISE Sustainable Business och ansvarar för en forskningsportfölj med ca 30 olika cirkulär ekonomiprojekt.
  • Magnus Ljung är statskonsulent vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och har länge forskat kring frågor som rör biobaserad ekonomi och förhållandet stad-land.

Vi diskuterar också vad som hänt efter lärprojektet Rurban region: Har rurbana insikter och perspektiv påverkat arbetet i din organisation?

Du ser hela programmet här: PROGRAM Cirkulär ekonomi 30 jan

Eva Moe, Reglab, och Magnus Fredricson, Skaraborgs kommunalförbund, är processledare för dagen.

Tid: Torsdag den 30 januari, kl 10-16.
Plats: Helio Kungsholmen, Rålambsvägen 17, Stockholm

Anmäl dig på länken till höger, sista anmälningsdag är 21 januari.
Seminariet är i första hand öppet för deltagare i Rurban region, kolleger har möjlighet att delta i mån av plats.