Reglabs årsmöte 2020

Välkommen till Reglabs årsmöte 2020!

I år ses vi digitalt den 27 februari för att bland annat besluta om nya styrelseledamöter och verksamhetsplanen för 2020.  

Tid: Torsdag den 27 februari kl. 15-16.

Plats: Distansmöte, inbjudan kommer från Region Norrbotten inom kort.

Här är agendan: Agenda årsmöte 2020 och bilagor:
Bilaga 1. Valberedningens förslag 2020
Bilaga 2. Reglabs verksamhetsberättelse 2019
Bilaga 3. Reglab verksamhetsplan 2020

Övriga frågor till dagordningen ska mailas till Eva senast den 1 februari.