Regionalt kompetensbehov WS3

Kommunikation och dialog

I tredje workshopen fördjupar vi oss i kommunikation och dialog, med utgångspunkt från de underlag som skapats i tidigare workshopar: Hur, till vem och var ska underlagen kommuniceras för att bidra till en bättre kompetensförsörjning?

  • Vi delar erfarenheter från arbetet i workshop 2 och hemarbetet i den egna organisationen.
  • Deltagarna får chans att skapa ramverket till en egen kommunikationsplan.
  • Regionala exempel.
  • Arenor för samverkan.
  • Inspiration: Visualisering av analysunderlag.

Tid och plats: Digitalt möte, 14 oktober, kl. 9-16. Obs! Om vi har möjlighet kommer vi att träffas fysiskt i oktober, Boka därför preliminärt 13-14 okt. lunch-lunch.