Regionalt kompetensbehov WS2

Samskapa analys

Andra workshopen i Lärprojektet Regionalt kompetensbehov har fokus utbildningssystemet

  • Hur använder vi nationella underlag i det operativa regionala arbetet?
  • Medverkan av Myndigheten för yrkeshögskolan och Universitetskanslersämbetet
  • Arbetsförmedlingens nya roll och metoder för prognosarbete
  • Regionala exempel

Läs mer om Reglabs digitala möten här.

Tid och plats: Digitalt möte 26 augusti, kl. 9-16. Vi avsätter en heldag, där vi arbetar både enskilt och tillsammans – uppkopplat och offline.