Regionalt kompetensbehov WS2

Analys for dummies

Andra workshopen i lärprojektet Regional kompetensbehov fokuserar på analys.

  • Vi tränar tillsammans på att analysera rapporter: Vad ska lyftas fram, vad ska kommuniceras?
  • Arbete i tvärgrupper med fokus på användning av rapporterna.
  • Regionala exempel.
  • Inspiration: Att jobba utmaningsdrivet.

Tid och plats: Digitalt möte 26 augusti, kl. 9-16. Vi avsätter en heldag, där vi arbetar både enskilt och tillsammans – uppkopplat och offline.