Regionala resultat WS III

Workshop 3. Från teori till praktik

Vi utforskar vi hur effektlogik kommer in i vardagens arbete: Hur kan regionernas lärandeplaner designas för att stödja regionala resultat? Vi kommer också presentera hemuppgiften. Du hittar guiden till den här.

Datum: 14 december 2017, 10:00-16:00 i Stockholm.

Regionala resultat WS3 inbjudan och program