Regionalt kompetensbehov WS1

Regional kompetensförsörjning i dag och i morgon

Vi startar lärprojektet Regionalt kompetensbehov i mitten av juni med en introduktion till nuläget och en blick framåt. På programmet bland annat:

  • De viktigaste aktörerna och deras uppdrag inom kompetensförsörjning, befintliga prognoser och tillgänglig statistik.
  • Inspiration: Framtidens kompetens – scenarieövning.
  • Regionala exempel.
  • Genomgång av arbetsformer – digitala och/eller fysiska träffar, gemensamt arbete och hemarbete.

Tid och plats: Digitalt möte, tisdag 16 juni, kl. 9-16. Vi avsätter en heldag, där vi arbetar både enskilt och tillsammans – uppkopplat och offline.