Regionala matchningsindikatorer ‒ seminarium 5 september

 

  • Lärare slutar inte. De stannar i yrket ‒ men de byter ofta arbetsgivare.
  • Bristen på grundutbildade sjuksköterskor ökar då de täcker upp för bristen på specialistsjuksköterskor.
  • Sämre matchning förklaras i första hand av ökat utbud av arbetskraft med svag ställning på arbetsmarknaden, inte av förändrade kompetenskrav.

Det är några av slutsatserna från lärprojektet Regionala matchningsindikatorer – fördjupad analys. Nu bjuder Reglab och Tillväxtverket in till ett rapportseminarium.

Reglabs lärprojekt har fördjupat sig i analyser av matchningen på den regionala arbetsmarknaden, särskilt områdena: vård och omsorg, teknik och tillverkning, och pedagogik.

HÄR KAN DU LÄSA MER OM RAPPORTEN 

På seminariet presenterar vi slutrapporten från lärprojektet. Du har också möjlighet att själv testa matchningsindikatorerna i vårt labb, och se vad de kan berätta om matchningen på arbetsmarknaden i din region.

På programmet:

  • Regionala matchningsindikatorer – vad är det? Hur kan de användas och vilken nytta kan vi ha av materialet? Katja Olofsson, SCB
  • Fördjupningar och regionala jämförelser. Styrbjörn Holmberg, Region Östergötland, Jan Persson, Tillväxtverket, Anders Axelsson, Region Skåne och Joakim Elias Boström, Region Västra Götaland.
  • Hur kan matchningsindikatorerna vara ett stöd i arbetet med regional kompetensförsörjning? Mats Larsson och Maria Hallberg Svensson, Region Örebro län och Peter Möller, Region Dalarna.
  • Prova själv! Efter seminariet erbjuder vi ett labb med Katja Olofsson, SCB, där du kan prova att använda matchningsindikatorerna själv, eller få hjälp att komma vidare.

Målgrupp är personer som arbetar med kompetensförsörjningsfrågor, på regional och nationell nivå.

Tid: Onsdag 5 september 2018, seminarium kl. 10-13.15 (inkl lunch) labb kl. 13.30-16.
Plats: Tillväxtverket, Västgötagatan 5, Stockholm

Seminariet kommer att webbsändas och finnas att titta på i efterhand.

Anmäl dig via knappen till höger senast 29 augusti 2018.
Om du har frågor, kontakta Karin Botås, Reglab eller Jan Persson, Tillväxtverket

Välkommen!