Programteori ERUF ws3

Lärprojektet En programteori för Regionalfonden ska ta fram ett förslag till programteori för Regionalfonden inför kommande strukturfondsperiod,och generellt öka kunskapen om programteori som ett stöd för uppföljning, utvärdering och lärande.

Workshop 3: Resultat och slutsatser

  • Resultatseminarium – presentation av det slutliga förslaget till programteori

Datum: 5 december, heldag.